Deze webshop is powered by:
Afval.nl - container huren
U bent hier: home > friesland > container-huren-friesland
Container huren?
Hoe werkt onze webshop? Container huren Prijzen Soorten containers Soorten afval
Bestellen?
Direct container huren! Scherpe prijzen Betalen met iDeal
Afval soorten
Bouwafval / Sloopafval Huisraad Puin / Stenen / Tegels Houtafval Tuinafval / Snoeiafval Tuinhout / Bielzen Grond / Graszoden Dakbedekking / Dakafval
Formaten containers
3m3 afvalcontainer 6m3 afvalcontainer 10m3 afvalcontainer 10m3 dichte container

Container huren Friesland

U bent op zoek naar een container in Friesland. Via Containerhurenwinkel.nl kunt u snel en veilig een container huren in heel Nederland. Wij leveren dagelijks containers in Friesland. Op deze pagina kunt u lezen hoe u een afvalcontainer kunt huren.

Tarieven container huren Friesland

3m3 container huren Friesland 6m3 container huren Friesland 10m3 container huren Friesland
3 m3 container
Bekijk prijzen
6 m3 container
Bekijk prijzen
10 m3 container
Bekijk prijzen

Container huren in Friesland? Check dit eerst

 • Denk om een vergunning! Niet nodig bij plaatsen op eigen terrein
 • Huur een gesloten container in stedelijke gebieden
 • Al het afval in een keer afvoeren? Huur een bouwafval container
 • Plaatsen en ophalen op dezelfde dag is mogelijk

Voor het aanvragen van een vergunning bent u zelf verantwoordelijk. Voor meer informatie en/of vragen over vergunningen kunt u terecht bij uw eigen gemeente of stadsdeel.

Welk afval kunt u afvoeren in Friesland?

Waarom een container bij ons huren?

Als u een afvalcontainer gaat huren in Friesland dan bent u bij ons aan het juiste adres.

 • 24/7 containers bestellen
 • Vandaag besteld is morgen geleverd
 • Vast bedrag per container, bekijk tarieven
 • Geen gedoe met borg
 • Geen huurtermijn, geen extra kosten bij lang gebruik!

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over het afvoeren van afval of het huren van een container in Friesland. Wij zijn uiteraard graag bereid deze te beantwoorden!

Levering in heel Nederland:

 • Container huren Aalsum
 • Container huren Abbega
 • Container huren Achlum
 • Container huren Achtkarspelen
 • Container huren Akkrum
 • Container huren Akmarijp
 • Container huren Aldeboarn
 • Container huren Aldtsjerk
 • Container huren Allingawier
 • Container huren Ameland
 • Container huren Anjum
 • Container huren Appelscha
 • Container huren Arum
 • Container huren Augsbuurt
 • Container huren Augustinusga
 • Container huren Baaiduinen
 • Container huren Baaium
 • Container huren Baard
 • Container huren Bakhuizen
 • Container huren Bakkeveen
 • Container huren Balk
 • Container huren Ballum
 • Container huren Bantega
 • Container huren Bears
 • Container huren Beetgum
 • Container huren Beetgumermolen
 • Container huren Beetsterzwaag
 • Container huren Berlikum
 • Container huren Blauwhuis
 • Container huren Blesdijke
 • Container huren Blessum
 • Container huren Blije
 • Container huren Boarnsterhim
 • Container huren Boazum
 • Container huren Boelenslaan
 • Container huren Boer
 • Container huren Boijl
 • Container huren Boksum
 • Container huren Bolsward
 • Container huren Bontebok
 • Container huren Boornbergum
 • Container huren Boornzwaag
 • Container huren Bornwird
 • Container huren Brantgum
 • Container huren Breezanddijk
 • Container huren Britsum
 • Container huren Britswert
 • Container huren Broek
 • Container huren Broeksterwoude
 • Container huren Buitenpost
 • Container huren Burdaard
 • Container huren Buren
 • Container huren Burgum
 • Container huren Burgwerd
 • Container huren Burum
 • Container huren Cornjum
 • Container huren Cornwerd
 • Container huren Damwoude
 • Container huren Dantumadiel
 • Container huren De Blesse
 • Container huren De Hoeve
 • Container huren De Knipe
 • Container huren De Tike
 • Container huren De Valom
 • Container huren De Veenhoop
 • Container huren De Wilgen
 • Container huren Dearsum
 • Container huren Dedgum
 • Container huren Deinum
 • Container huren Delfstrahuizen
 • Container huren Dijken
 • Container huren Dokkum
 • Container huren Dongeradeel
 • Container huren Dongjum
 • Container huren Doniaga
 • Container huren Donkerbroek
 • Container huren Drachten
 • Container huren Drachtstercompagnie
 • Container huren Driesum
 • Container huren Drogeham
 • Container huren Dronrijp
 • Container huren Eagum
 • Container huren Earnew‚ld
 • Container huren Easterein
 • Container huren Easterlittens
 • Container huren Eastermar
 • Container huren Easterwierrum
 • Container huren Echten
 • Container huren Echtenerbrug
 • Container huren Ee
 • Container huren Eesterga
 • Container huren Elahuizen
 • Container huren Elsloo
 • Container huren Engelum
 • Container huren Engwierum
 • Container huren Exmorra
 • Container huren Ferwerderadiel
 • Container huren Ferwert
 • Container huren Ferwoude
 • Container huren Finkum
 • Container huren Firdgum
 • Container huren Fochteloo
 • Container huren Follega
 • Container huren Folsgare
 • Container huren Formerum
 • Container huren Foudgum
 • Container huren Franeker
 • Container huren Franekeradeel
 • Container huren Friens
 • Container huren Frieschepalen
 • Container huren Gaast
 • Container huren Gaasterl‚n-Sleat
 • Container huren Gaastmeer
 • Container huren Garyp
 • Container huren Gauw
 • Container huren Gerkesklooster
 • Container huren Gersloot
 • Container huren Ginnum
 • Container huren GoŽnga
 • Container huren GoŽngahuizen
 • Container huren Goingarijp
 • Container huren Gorredijk
 • Container huren Goutum
 • Container huren Greonterp
 • Container huren Grou
 • Container huren Gytsjerk
 • Container huren Hallum
 • Container huren Hantum
 • Container huren Hantumeruitburen
 • Container huren Hantumhuizen
 • Container huren Harich
 • Container huren Harkema
 • Container huren Harlingen
 • Container huren Hartwerd
 • Container huren Haskerdijken
 • Container huren Haskerhorne
 • Container huren Haule
 • Container huren Haulerwijk
 • Container huren Hee
 • Container huren Heeg
 • Container huren Heerenveen
 • Container huren Hegebeintum
 • Container huren Hemelum
 • Container huren Hempens
 • Container huren Hemrik
 • Container huren Herbaijum
 • Container huren het Bildt
 • Container huren Hiaure
 • Container huren Hichtum
 • Container huren Hidaard
 • Container huren Hieslum
 • Container huren Hijum
 • Container huren Hilaard
 • Container huren Hindeloopen
 • Container huren Hinnaard
 • Container huren Hitzum
 • Container huren Hollum
 • Container huren Holwerd
 • Container huren Hommerts
 • Container huren Hoorn
 • Container huren Hoornsterzwaag
 • Container huren Houtigehage
 • Container huren Hķns
 • Container huren Hurdegaryp
 • Container huren Idaerd
 • Container huren Idsegahuizum
 • Container huren Idskenhuizen
 • Container huren Idzega
 • Container huren Iens
 • Container huren IJlst
 • Container huren IJpecolsga
 • Container huren IJsbrechtum
 • Container huren Indijk
 • Container huren It Heidenskip
 • Container huren Itens
 • Container huren Jannum
 • Container huren Jellum
 • Container huren Jelsum
 • Container huren Jirnsum
 • Container huren Jislum
 • Container huren Jistrum
 • Container huren Jonkersl‚n
 • Container huren Jorwert
 • Container huren Joure
 • Container huren Jouswier
 • Container huren Jubbega
 • Container huren Jutrijp
 • Container huren Kaart
 • Container huren Katlijk
 • Container huren Kimswerd
 • Container huren Kinnum
 • Container huren Klooster-Lidlum
 • Container huren Kolderwolde
 • Container huren Kollum
 • Container huren Kollumerland en Nieuwkruisland
 • Container huren Kollumerpomp
 • Container huren Kollumerzwaag
 • Container huren Kootstertille
 • Container huren Kornwerderzand
 • Container huren Kortehemmen
 • Container huren Koudum
 • Container huren Koufurderrige
 • Container huren KŻbaard
 • Container huren Landerum
 • Container huren Langedijke
 • Container huren Langelille
 • Container huren Langezwaag
 • Container huren Langweer
 • Container huren Leeuwarden
 • Container huren Leeuwarderadeel
 • Container huren Legemeer
 • Container huren Lekkum
 • Container huren Lemmer
 • Container huren Lemsterland
 • Container huren Leons
 • Container huren Lichtaard
 • Container huren Lies
 • Container huren Lioessens
 • Container huren Lippenhuizen
 • Container huren Littenseradiel
 • Container huren LoŽnga
 • Container huren Lollum
 • Container huren Longerhouw
 • Container huren Luinjeberd
 • Container huren Lutkewierum
 • Container huren Luxwoude
 • Container huren Makkinga
 • Container huren Makkum
 • Container huren Mantgum
 • Container huren Marrum
 • Container huren Marssum
 • Container huren Menaldum
 • Container huren Menaldumadeel
 • Container huren Metslawier
 • Container huren Midlum
 • Container huren Midsland
 • Container huren Miedum
 • Container huren Mildam
 • Container huren Minnertsga
 • Container huren Mirns
 • Container huren Moddergat
 • Container huren Molkwerum
 • Container huren Morra
 • Container huren MŻnein
 • Container huren Munnekeburen
 • Container huren Munnekezijl
 • Container huren Nes
 • Container huren Niawier
 • Container huren Nieuwebrug
 • Container huren Nieuwehorne
 • Container huren Nieuweschoot
 • Container huren Nij Beets
 • Container huren Nijeberkoop
 • Container huren Nijefurd
 • Container huren Nijega
 • Container huren Nijehaske
 • Container huren Nijeholtpade
 • Container huren Nijeholtwolde
 • Container huren Nijelamer
 • Container huren Nijemirdum
 • Container huren Nijetrijne
 • Container huren Nijhuizum
 • Container huren Nijland
 • Container huren Noardburgum
 • Container huren Noordwolde
 • Container huren Oentsjerk
 • Container huren Offingawier
 • Container huren Oldeberkoop
 • Container huren Oldeholtpade
 • Container huren Oldeholtwolde
 • Container huren Oldelamer
 • Container huren Oldeouwer
 • Container huren Oldetrijne
 • Container huren Olterterp
 • Container huren Oosterbierum
 • Container huren Oosterend
 • Container huren Oosternijkerk
 • Container huren Oosterstreek
 • Container huren Oosterwolde
 • Container huren Oosterzee
 • Container huren Oosthem
 • Container huren Oostrum
 • Container huren Ooststellingwerf
 • Container huren Opeinde
 • Container huren Oppenhuizen
 • Container huren Opsterland
 • Container huren Oranjewoud
 • Container huren Oude Bildtzijl
 • Container huren Oude Leije
 • Container huren Oudega
 • Container huren Oudehaske
 • Container huren Oudehorne
 • Container huren Oudemirdum
 • Container huren Oudeschoot
 • Container huren Oudwoude
 • Container huren Ouwsterhaule
 • Container huren Ouwster-Nijega
 • Container huren Paesens
 • Container huren Parrega
 • Container huren Peins
 • Container huren Peperga
 • Container huren Piaam
 • Container huren Pietersbierum
 • Container huren Pingjum
 • Container huren Poppenwier
 • Container huren Raard
 • Container huren Raerd
 • Container huren Ravenswoud
 • Container huren ReahŻs
 • Container huren Reduzum
 • Container huren Reitsum
 • Container huren Ried
 • Container huren Rien
 • Container huren Rijs
 • Container huren Rinsumageest
 • Container huren Rohel
 • Container huren Roodkerk
 • Container huren Rotstergaast
 • Container huren Rotsterhaule
 • Container huren Rottevalle
 • Container huren Rottum
 • Container huren Ruigahuizen
 • Container huren Ryptsjerk
 • Container huren Sandfirden
 • Container huren Schalsum
 • Container huren Scharnegoutum
 • Container huren Scharsterbrug
 • Container huren Scherpenzeel
 • Container huren Schettens
 • Container huren Schiermonnikoog
 • Container huren Schingen
 • Container huren Schraard
 • Container huren Seerijp
 • Container huren Sexbierum
 • Container huren Sibrandabuorren
 • Container huren Siegerswoude
 • Container huren Sijbrandahuis
 • Container huren Sint Annaparochie
 • Container huren Sint Jacobiparochie
 • Container huren Sint Nicolaasga
 • Container huren Sintjohannesga
 • Container huren Skarsterl‚n
 • Container huren Slappeterp
 • Container huren Slijkenburg
 • Container huren Sloten
 • Container huren Smalle Ee
 • Container huren Smallebrugge
 • Container huren Smallingerland
 • Container huren Snakkerburen
 • Container huren Sneek
 • Container huren Snikzwaag
 • Container huren Sondel
 • Container huren Sonnega
 • Container huren Spanga
 • Container huren Spannum
 • Container huren Stavoren
 • Container huren Steggerda
 • Container huren Stiens
 • Container huren Stroobos
 • Container huren Sumar
 • Container huren Surhuisterveen
 • Container huren Surhuizum
 • Container huren Suw‚ld
 • Container huren Swichum
 • Container huren Teerns
 • Container huren Ter Idzard
 • Container huren Terband
 • Container huren Terherne
 • Container huren Terkaple
 • Container huren Ternaard
 • Container huren Teroele
 • Container huren Terschelling
 • Container huren Tersoal
 • Container huren Terwispel
 • Container huren Tijnje
 • Container huren Tirns
 • Container huren Tjalhuizum
 • Container huren Tjalleberd
 • Container huren Tjerkgaast
 • Container huren Tjerkwerd
 • Container huren Triemen
 • Container huren Twijzel
 • Container huren Twijzelerheide
 • Container huren Tytsjerk
 • Container huren Tytsjerksteradiel
 • Container huren Tzum
 • Container huren Tzummarum
 • Container huren Uitwellingerga
 • Container huren Ureterp
 • Container huren Veenklooster
 • Container huren Veenwouden
 • Container huren Vegelinsoord
 • Container huren Vinkega
 • Container huren Vlieland
 • Container huren Vrouwenparochie
 • Container huren W‚nswert
 • Container huren Warfstermolen
 • Container huren Warns
 • Container huren Warstiens
 • Container huren Warten
 • Container huren Waskemeer
 • Container huren Weidum
 • Container huren Wergea
 • Container huren Westergeest
 • Container huren Westhem
 • Container huren Westhoek
 • Container huren Weststellingwerf
 • Container huren West-Terschelling
 • Container huren Wetsens
 • Container huren Wier
 • Container huren Wierum
 • Container huren Wieuwerd
 • Container huren Wijckel
 • Container huren Wijnaldum
 • Container huren Wijnjewoude
 • Container huren Winsum
 • Container huren Wirdum
 • Container huren Witmarsum
 • Container huren Wjelsryp
 • Container huren Wolsum
 • Container huren Wolvega
 • Container huren Wommels
 • Container huren Wons
 • Container huren Workum
 • Container huren Woudsend
 • Container huren Wouterswoude
 • Container huren WŻnseradiel
 • Container huren Wymbritseradiel
 • Container huren Wyns
 • Container huren Wytgaard
 • Container huren Zandhuizen
 • Container huren Zurich
 • Container huren Zwaagwesteinde
 • Container huren Zwagerbosch
 • Container huren Zweins
 • Uw voordelen
  Scherpe all-in prijzen Eenvoudig bestellen Morgen geleverd Levering in heel NL
  Levering in Nederland
  Wij leveren containers in heel Nederland Bekijk alle regio's Container Amsterdam Container Haarlem Container Zaandam
  Heeft u vragen?
  Bel ons: 0900-2382565
  (lokaal tarief)
  Contactformulier Veelgestelde vragen
  Bel mij terug
  Naam
  Nummer